top of page

Liity mukaan!

Tule mukaan Kristilliset ry:n kustantaja-jäseneksi. Katso yhdistyksen säännöt alta, sekä tutustu jo olemassa oleviin jäseniin.

Kristilliset kustantajat ry

Yhdistyksen säännöt määrittelevät jäsenyydestä seuraavaa:
”Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kristillisenä kustantajana toimiva oikeuskelpoinen yhteisö. Kristilliseksi kustantajaksi katsotaan sellainen kustantaja, jonka pääasiallisena tehtävänä on kristillisen kirjallisuuden tai kristillisten lehtien tai molempien julkaiseminen ja levittäminen.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenhakemuksen yhteydessä yhdistyksen hallitukselle on toimitettava selvitys kustannustoiminnan luonteesta ja laajuudesta.


Yhdistyksestä eroamisesta jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


Jäsen, joka lyö laimin yhdistyksen määräämien jäsenmaksujen suorittamisen tai rikkoo yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.


Jäseniltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää vuosikokous.”

Jäsenkustantamot aakkosjärjestyksessä: 

Kristilliset kustantajat ry säännöt

bottom of page